Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 23:08

贈純一法師

法身寂滅色身存,
夜靜三更入夢魂。
縱未懮遊禪祖域,
也曾出入法王門。
懶登賢聖無生路,
甘結人天有漏根。
若遇作家談妙旨,
天津何處起猢猻。

 

Tặng Thuần Nhất pháp sư

Pháp thân tịch diệt, sắc thân tồn,
Dạ tĩnh tam canh nhập mộng hồn.
Túng vị ưu du Thiền tổ vực,
Dã tằng xuất nhập Pháp vương môn.
Lãn đăng hiền thánh vô sinh lộ,
Cam kết nhân thiên hữu lậu côn (căn).
Nhược ngộ tác gia đàm diệu chỉ,
Thiên Tân hà xứ khởi hồ tôn.

 

Dịch nghĩa

Pháp thân đã tịch diệt mà sắc thân thì còn đấy,
Đêm khuya yên tĩnh lúc canh ba đi vào hồn mộng.
Dẫu chưa rong chơi trong cõi Thiền tổ,
Nhưng cũng đã từng ra vào cửa Pháp vương.
Lười biếng bước lên đường vô sinh của thánh hiền.
Đành buộc với căn tính hữu lậu trong cõi nhân thiên.
Nếu gặp vị cao tăng đại đức để bàn về ý chỉ diệu huyền,
Thì đâu còn nổi lên trò con khỉ trên cầu Thiên Tân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Pháp thân tịch diệt sắc thân còn,
Đêm lặng, canh ba nhập mộng hồn.
Ví chửa rong chơi nơi Tổ vực,
Cũng từng qua lại chốn Thiền môn.
Vô sinh đường thánh, lười không khứng,
Hữu lậu chất phàm, cố giữ tròn.
Phỏng gặp thầy hay bàn diệu lý,
Dễ đâu bến nước dậy "hồ tôn"?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Pháp thân lặng lẽ sắc thân còn
Đêm tĩnh canh ba dạo mộng hồn
Dẫu chửa rong chơi Thiền Tổ vực
Đã từng qua lại Pháp Vương môn
Vô sinh hiền thánh đường biếng bước
Sống chết nhân thiên lối muốn tồn
Bạn đạo duyên may bàn diệu chỉ
Thiên Tân nào có thú hồ tôn.

Nhất Nguyên
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Pháp thân tịch diệt sắc thân còn,
Đêm tĩnh canh ba vào mộng hồn.
Dẫu chửa rong chơi thiền Phật tổ,
Nhưng vừa vào viếng Pháp vương môn.
Vô sinh hiền thánh đường lười bước.
Đành buộc tính phàm cố giữ tròn.
Nếu gặp cao tăng bàn diệu lý,
Thiên Tân đâu nổi thú hồ tôn.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Pháp thân tịch diệt, Sắc thân còn
Đêm lặng canh ba vào mộng hồn.
Ví chửa rong chơi Thiền Tổ vực
Cũng từng qua lại Pháp vương môn.
Vô sanh đường Thánh lười tiến bước
Hữu lậu trời người cam kết tròn.
Nếu gặp tác gia bàn diệu chỉ
Thiên Tân bến ấy dấy Hồ tôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời