165.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2008 08:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/11/2018 10:49

放狂吟

天地眺望兮何茫茫,
杖策懮遊兮方外方。
或高高兮雲之山,
或深深兮水之洋。
饑則餐兮和羅飯,
困則眠兮何有鄉。
興時吹兮無孔笛,
靜處焚兮解脫香。
倦小憩兮歡喜地,
渴飽啜兮逍遙湯。
溈山作鄰兮牧水牯,
謝三同舟兮歌滄浪。
訪曹溪兮揖盧氏,
謁石頭兮儕老龐。
樂吾樂兮布袋樂,
狂吾狂兮普化狂。
咄咄浮雲兮富貴,
吁吁過隙兮年光。
胡為兮官途險阻,
叵耐兮世態炎涼。
深則厲兮淺則揭,
用則行兮捨則藏。
放四大兮莫把捉,
了一生兮休奔忙。
適我願兮得我所,
生死相逼兮於我何妨。

 

Phóng cuồng ngâm

Thiên địa diểu vọng hề hà mang mang,
Trượng sách ưu du hề phương ngoại phương.
Hoặc cao cao hề vân chi sơn,
Hoặc thâm thâm hề thuỷ chi dương.
Cơ tắc xan hề hoà-la phạn,
Khốn tắc miên hề hà hữu hương.
Hứng thì xuy hề vô khổng địch,
Tĩnh xứ phần hề giải thoát hương.
Quyện tiểu khế hề hoan hỉ địa,
Khát bão xuyết hề tiêu dao thang.
Quy Sơn tác lân hề mục thuỷ cổ,
Tạ Tam đồng chu hề ca “Thương lương”.
Phỏng Tào Khê hề ấp Lư thị,
Yết Thạch Đầu hề sài Lão Bàng.
Lạc ngô lạc hề Bố Đại lạc,
Cuồng ngô cuồng hề Phổ Hoá cuồng.
Đốt đốt phù vân hề phú quý,
Hu hu quá khích hề niên quang.
Hồ vi hề quan đồ hiểm trở,
Phả nại hề thế thái viêm lương.
Thâm tắc lệ hề thiển tắc yết,
Dụng tắc hành hề xả tắc tàng.
Phóng tứ đại hề mạc bả tróc,
Liễu nhất sinh hề hưu bôn mang.
Thích ngã nguyện hề đắc ngã sở,
Sinh tử tương bức hề ư ngã hà phương.

 

Dịch nghĩa

Ngắm trông trời đất sao mà mênh mông,
Chống gậy nhởn nhơ ngoài thế gian.
Hoặc đến chỗ núi mây cao cao,
Hoặc đến chỗ biến nước sâu sâu.
Đói thì ăn cơm hoà-la,
Mệt thì ngủ làng “không có làng”.
Khi hứng thì thổi sáo không lỗ,
Nơi yên tĩnh thì thắp hương giải thoát.
Mệt thì nghỉ tạm ở đất hoan hỉ,
Khát thì uống no thang tiêu dao.
Láng giềng với Quy Sơn đi chăn trâu nước,
Cùng thuyền với Tạ Tam hát khúc “Thương lương”.
Hỏi thăm đến suối Tào Khê vái chào Lư thị,
Yết kiến Thạch Đầu sánh cùng lão Bàng.
Vui niềm vui của ta niềm vui Bố Đại,
Cuồng cái cuồng của ta, cái cuông Phổ Hoá.
Chà chà! Cảnh giàu sang như mây nổi,
Ôi chao! Thời gian thấm thoắt như bóng ngựa qua kẽ vách.
Con đường làm quan sao mà hiểm trở đến thế!
Thói đời nóng lạnh ta hãy tạm quen.
Sâu thì dấn mà nông thì vén,
Dùng thì làm mà bỏ thì cất đi.
Buông lỏng tứ đại đừng có bó buộc,
Xong một đời rồi, không chạy chọt đó đây.
Thoả ý muốn của ta và được đúng chỗ của ta,
Sống, chết dồn ép, ta có ngại gì đâu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi, Đỗ Văn Hỷ

Trời đất liếc trông chừ, sao mênh mang!
Chống gậy nhởn nhơ chừ, phương ngoài phương.
Hoặc cao cao chừ, mây đỉnh núi,
Hoặc sâu sâu chừ, nước trùng dương.
Đói thì ăn chừ, cơm tuỳ ý,
Mệt thì ngủ chừ, làng không làng!
Hứng lên chừ, thổi sáo không lỗ,
Lắng xuống chừ, đốt giải thoát hương!
Mỏi nghỉ tạm chừ, đất hoan hỉ,
Khát uống no chừ, nước thênh thang.
Láng giềng cùng Quy Sơn chừ, chăn con trâu nước.
Cùng thuyền với Tạ Tam chừ, hát khúc “Thương lương”.
Thăm Tào Khê chừ, vái chào Lư thị,
Viếng Thạch Đầu chừ, sánh vai lão Bàng.
Vui cái ta vui chừ, Bố Đại vui,
Cuồng cái ta cuồng chừ, Phổ Hoá cuồng!
Ối ối! Giàu sang chừ, lưng trời mây nổi,
Chà chà! Năm tháng chừ, bóng ngựa lướt ngang!
Nói sao chừ, chông gai bể hoạn,
Tạm quen chừ, ấm lạnh thói thường!
Sâu thì dấn chừ, nông thì xắn vén,
Dùng thì làm chừ, bỏ thì ẩn tàng.
Buông hình hài chừ, đèng nắm bắt,
Tỉnh một đời chừ, chớ chạy quàng.
Thoả ước nguyền ta chừ, được nơi ta muốn,
Sống chết thôi thúc chừ, lòng ta coi thường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Ngắm nhìn trời đất hề sao thênh thang
Chống gậy ngao du hề phương ngoài phương
Hoặc vời vợi hề mây đầu non
Hoặc thăm thẳm hề nước ngàn trùng
Đói thì ăn hề hoà la phạn
Mệt thì ngủ hề hà hữu hương
Gặp hứng hề thổi sáo không lỗ
Chốn tĩnh hề đốt giải thoát hương
Mỏi ta nghỉ hề đất hoan hỉ
Khát ta uống hề tiêu dao thang
Cùng hội Quy Sơn hề chăn trâu nước
Cùng thuyền Tạ Tam hề hát khúc Thương Lương
Thăm Tào Khê hề lậy Lữ Thị
Viếng thạch đầu hề bạn Lão Bàng
Vui hề niềm vui Bố Đại vui
Cuồng hề cái cuồng Phổ Hoá cuồng
Hỡi ôi mây nổi hề cảnh phú quý
Ô hô năm tháng hề ngựa qua song
Nói chi hiểm trở đường mây
Đà quen hề ấm lạnh thói thường
Nông thì vén hề sâu thì lội
Dùng thì làm hề xả thì tàng
Buông hình hài hề không nắm giữ
Rồi một đời hề chẳng đi hoang
Thoả nguyện ta hề đúng chỗ ta
Sống chết ép dồn hề ta đâu ngại ngùng.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Sai chữ

Đúng là 大, cảm ơn bạn nhiều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Trời đất liếc trông chừ sao thênh thang
Chống gậy rong chơi chừ phương ngoại phương.
Hoặc cao cao chừ mây đỉnh núi
Hoặc sâu sâu chừ nước trùng dương.
Đói thì ăn chừ cơm tuỳ ý
Mệt thì ngủ chừ nào có quê hương.
Hứng lên chừ thổi sáo không lỗ
Chỗ lặng chừ đốt giải thoát hương.
Nhọc chút chừ nghỉ đất hoan hỉ
Khát uống no chừ thang tiêu dao.
Qui Sơn láng giềng chừ chăn con trâu nước
Tạ Tam đồng thuyền chừ hát khúc Thương Lang.
Thăm Tào Khê chừ chào Lư Thị
Viếng Thạch Đầu chừ sánh lão Bàng.
Vui ta vui chừ Bố Đại vui
Cuồng ta cuồng chừ Phổ Hoá cuồng.
Chao! Chao! Chừ giàu sang mây nổi
Năm tháng chừ cửa sổ ngựa qua.
Đi càn chừ đường quan hiểm trở
Chịu sao chừ ấm lạnh tình đời.
Sâu thì xắn chừ cạn thì vén.
Dùng thì hành chừ bỏ thì tàng.
Buông bốn đại chừ đừng nắm bắt
Tỉnh một đời chừ thôi chạy quàng.
Thoả nguyện ta chừ được sở thích
Sống chết bức nhau chừ nơi ta ngại gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời