Mỗi tối nhìn thấy trăng
Ta nghĩ đà quen biết
Hỏi trăng biết ta không
Trăng bảo không nhớ mặt
Thế giới này mênh mông
Ức chúng sinh chi chít
Trừ là đại anh hào
Hoặc để mắt qua quýt
Còn như lũ các ông
Chưa thấy gì đặc biệt
Nếu muốn biết tất cả
Lấy mắt đâu cho xiết
Thần long bay giữa trời
Kiến sâu vái la liệt
Lễ giáo tuy là nhiều
Song làm sao nhìn hết

tửu tận tình do tại