08/12/2021 20:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp đề
雜題

Tác giả: Triệu Dực - 趙翼

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/05/2019 14:34

 

Nguyên tác

每夕見明月,
我已為熟悉。
問月可識我,
月謂不記憶。
茫茫此世界,
眾生奚啻億!
除是大英豪,
或稍為目拭。
有如公等輩,
未見露奇特。
若欲一一識,
安得許眼力?
神龍行空中,
螻蟻對之揖。
禮數雖則多,
未必遂鑒及。

Phiên âm

Mỗi tịch kiến nguyệt minh,
Ngã dĩ vi thục tất.
Vấn nguyệt khả thức ngã,
Nguyệt vị bất kí ức.
Mang mang thử thế giới,
Chúng sinh hề thí ức.
Trừ thị đại anh hào,
Hoặc sảo vị mục thức.
Hữu như công đẳng bối,
Vị kiến lộ kỳ đặc.
Nhược dục nhất nhân thức,
An đắc hử nhãn lực?
Thần long hành không trung,
Lâu nghĩ đối chi ấp.
Lễ giáo tuy tắc đa,
Vị tất toại giám cập.

Dịch nghĩa

Mỗi đêm thấy trăng sáng
Ta cho là đã quen biết
Hỏi trăng có biết ta không
Trăng bảo không thể nhớ được
Thế giới này mênh mông
Chúng sinh kể ức hơn
Trừ là bậc đại anh hào
Hoặc là có để mắt qua
Còn như bọn các ông
Chưa thấy có gì lạ lùng đặc biệt
Nếu muốn biết tất cả
Thì lấy mắt đâu mà nhìn
Rồng thần đi trên trời
Sâu kiến ngước nhìn vái
Lễ giáo tuy có nhiều
Làm sao mà nhìn xuể

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mỗi tối nhìn thấy trăng
Ta nghĩ đà quen biết
Hỏi trăng biết ta không
Trăng bảo không nhớ mặt
Thế giới này mênh mông
Ức chúng sinh chi chít
Trừ là đại anh hào
Hoặc để mắt qua quýt
Còn như lũ các ông
Chưa thấy gì đặc biệt
Nếu muốn biết tất cả
Lấy mắt đâu cho xiết
Thần long bay giữa trời
Kiến sâu vái la liệt
Lễ giáo tuy là nhiều
Song làm sao nhìn hết

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Dực » Tạp đề