Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thanh
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2008 02:12, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/05/2019 14:40

論詩

李杜詩篇萬人傳,
至今已覺不新鮮。
江山代有才人出,
各領風騷數百年。

 

Luận thi

Lý Đỗ thi thiên vạn nhân truyền,
Chí kim dĩ giác bất tân tiên.
Giang sơn đại hữu tài nhân xuất,
Các lĩnh phong tao sổ bách niên.

 

Dịch nghĩa

Thơ Lý Đỗ hàng vạn người đọc
Đến nay đã không còn mới mẻ
Đời nào đất nước cũng nảy sinh người tài
Đều được xếp vào hàng phong tao mấy trăm năm


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Tập thơ Lý, Đỗ miệng muôn người
Xem lại ngày nay đã cũ rồi
Sông núi sinh tài đời vẫn có
Lẫy lừng ai cũng một thời thôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đọc thơ Lý Đỗ kể hàng muôn
Nay thấy mới tươi đã chẳng còn
Đời nẩy người tài cho đất nước
Phong tao vài thế kỷ còn tôn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời