Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 30/08/2014 20:24 bởi tôn tiền tử
Trọng Thù 仲殊 vốn tên là Trương Huy 張揮, tự Sư Lợi 師利, pháp hiệu Trọng Thù, người An Châu (nay thuộc Hồ Bắc), từng đỗ tiến sĩ nhưng sống phóng túng, sau bị vợ con đầu độc bèn bỏ nhà xuất gia tại các chùa Thừa Thiên ở Tô Châu, Bảo Nguyệt ở Hàng Châu, thường dùng mật ong để giải độc nên người đời gọi là Mật Thù 蜜殊. Ông có qua lại với Tô Thức. Khoảng năm Sùng Ninh đời Tống Huy Tông ông tự thắt cổ chết.