Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Vân Lỗi sơn (2)

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2018 02:04

題雲磊山

名勝高標第一洲,
山容如黛水如油。
半封雲洞邀玄鶴,
平漲沙汀狎白鷗。
雲徑樵縁頑石腳,
星槎客渡急灘頭。
凭高欲盡觀瀾興,
碧落滄溟一色秋。

 

Đề Vân Lỗi sơn

Danh thắng cao tiêu đệ nhất châu,
Sơn dung như đại thuỷ như du.
Bán phong vân động yêu huyền hạc,
Bình trướng sa đinh hiệp bạch âu.
Tuyết kính tiều duyên ngoan thạch cước,
Tinh sà khách độ cấp than đầu.
Bằng cao dục tận quan lan hứng,
Bích lạc thương minh nhất sắc thâu.

 

Dịch nghĩa

Phong cảnh chỗ này đẹp hơn cả trong một châu có tiếng
Mây núi như nhất chàm xanh, sắc nước tựa như dầu
Đồng mây nửa khép như có ý đón chim huyền hạc
Nước ở cửa biển đầy mà phẳng như có ý để cho chim bạch âu đến đây đùa giỡn
Người kiếm củi trèo men lối tắt ở chân núi đá gập ghềnh
Khách đi đò sang qua chỗ ghềnh nước chảy xiết lúc buổi sớm
Ngồi ở trên cao muốn xem hết thú vui của làn sóng biển
Chỉ thấy chân trời, mặt biển, xanh biếc một màu


Núi Vân Lỗi ở xã Bích Tuyền, huyện Nga Sơn. Hình núi như bình phong, phẳng lì và xanh biếc, sắc mây ánh vào trông lóng lánh như vàng. Đằng xa là cửa biển Bạch Câu, phong cảnh thoáng rộng. Bài thơ này được khắc trên vách đá tại đây.

Lời dẫn: “Canh Dần đông, dư bái yết sơn lăng, lộ kinh Nga Sơn chi Vân Lỗi. Sơn sắc ba quang tú lệ khả ái. Viên kinh chu đăng ngạn, chúc lãm nhất biến. Ngâm hứng bột sinh, vĩnh lưu vu thạch.” 庚寅冬,予拜謁山陵,路經峩山之雲磊。山色波光秀麗可愛。爰經舟登岸,矚覽一遍。吟興勃生,永留于石。 (Mùa đông năm Canh Dần (1770), ta bái yết sơn lăng, đường qua Vân Lỗi ở Nga Sơn. Cảnh núi non sông nước tú lệ đáng yêu, qua thuyền lên bờ, xa ngắm một lượt. Chợt nảy hứng ngâm, mãi lưu vào đá.)

Lạc khoản: “Đại nguyên soái Tổng quốc chính, Sư thượng, Thượng phụ Duệ đoán, Văn công Vũ đức Tĩnh vương ngự bút” 大元帥總國政,師上,尚父睿斷,文功武德靖王御筆 (Ngự bút của Đại nguyên soái Tổng quốc chính, Sư thượng, Thượng phụ Duệ đoán, Văn công Vũ đức Tĩnh vương ngự bút).

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Cảnh thắng miếu đây phỏng kém đâu?
Non như chàm nhuộm, nước như dầu.
Mây nhô cửa động chờ tin hạc,
Nước lặng đầu sông lộ bóng đu.
Tiêu dao đèo cao chân đá cứng,
Khách qua đò nhỏ sóng ghềnh mau.
Lên cao cho thích tình xem sóng,
Nước biếc cây xanh ngắt một mầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết Điểm Kim

Danh thắng nổi lên nhất cả vùng,
Hình non như vẽ, nước thung dung.
Động mây nửa cánh mời tiên hạc,
Bãi dài cò trắng cát mênh mông.
Đường tuyết lối tiều chân đá cứng,
Đường sao khách đến bến đông đông.
Lên cao thưởng hết tình sông nước,
Dòng biếc trời cao sắc thu không.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời