Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:10

感遇其六

吾觀龍變化,
乃知至陽精。
石林何冥密,
幽洞無留行。
古之得仙道,
信與元化并。
玄感非蒙識,
誰能測淪冥?
世人拘目見,
酣酒笑丹經。
崑崙有瑤樹,
安得采其英?

 

Cảm ngộ kỳ 06

Ngô quan long biến hoá,
Nãi tri chí dương tinh.
Thạch lâm hà minh mật,
U động vô lưu hành.
Cổ chi đắc tiên đạo,
Tín dữ nguyên hoá tịnh.
Huyền cảm phi mông thức,
Thuỳ năng trắc luân minh?
Thế nhân câu mục kiến,
Hàm tửu tiếu đan kinh.
Côn Lôn hữu dao thụ,
An đắc thái kỳ anh?


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ta xem rồng biến hoá
Mới biết ánh dương ngời
Rừng đá sao tăm tối
Động kín không đường chơi
Chất phác được tiên đạo
Tin cùng đất, nước, trời
Trời cao không nhận biết
Ai đo biển dạt trôi
Tận mắt đời câu nệ
Rượi vui cười đan kinh
Côn Lôn có cây ngọc
Sao hái hoa tinh anh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ta quan sát loài rồng biến hoá
Mới biết qua tinh tuý ánh dương
Đá rừng mật thiết tối tăm
Động âm u vắng người không lưu hành
Kẻ đắc được đạo tiên thời cổ
Đều tin vào biến hoá đất trời
Cảm huyền vi chẳng thức thời
Ai đo được sự chuyển dời cõi âm?
Người đời lấy mắt nhìn lầm
Vui say chén rượu cười ầm đan kinh.
Côn Lôn có cây ngọc xinh
Làm sao mà hái hoa cành được đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta xem biến hoá của rồng,
Mới hay tinh tuý chiếu lồng ánh dương.
Tối tăm rừng đá sao thường,
Vắng yên động kín không đường tới chơi.
Quê mùa tiên đạo được rồi,
Tin cùng đất, nước với trời biến di.
Trời cao không nhận biết chi,
Ai đo biển dạt trôi vì chuyển di.
Đời câu nệ thấy tận thì,
Vui say ngậm rượu cười khì đan kinh,
Côn Lôn cây ngọc có xinh,
Làm sao mà hái hoa tinh anh rồi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ta xem biến hoá của rồng
Mới biết cốt lõi chí dương là gì
Rừng đá sao tối tăm thay
Hang sâu u ám chẳng ai ra vào
Ngày xưa tu đắc tiên sao
Đức tin tạo hoá hợp vào với nhau
Huyền diệu chẳng phải mê đâu
Chìm trong u tới ai sao đo lường
Cố chấp mắt thấy người thường
Rượu say cười nhạo đạo trường Đan kinh
Côn Lôn cây ngọc đẹp xinh
Làm sao lấy được cái tinh anh này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời