16/05/2021 06:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngộ kỳ 06
感遇其六

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/09/2005 16:10

 

Nguyên tác

吾觀龍變化,
乃知至陽精。
石林何冥密,
幽洞無留行。
古之得仙道,
信與元化并。
玄感非蒙識,
誰能測淪冥?
世人拘目見,
酣酒笑丹經。
崑崙有瑤樹,
安得采其英?

Phiên âm

Ngô quan long biến hoá,
Nãi tri chí dương tinh.
Thạch lâm hà minh mật,
U động vô lưu hành.
Cổ chi đắc tiên đạo,
Tín dữ nguyên[1] hoá tịnh.
Huyền cảm phi mông thức,
Thuỳ năng trắc luân minh?
Thế nhân câu mục kiến,
Hàm tửu tiếu đan kinh[2].
Côn Lôn[3] hữu dao thụ,
An đắc thái kỳ anh?

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ta xem rồng biến hoá
Mới biết ánh dương ngời
Rừng đá sao tăm tối
Động kín không đường chơi
Chất phác được tiên đạo
Tin cùng đất, nước, trời
Trời cao không nhận biết
Ai đo biển dạt trôi
Tận mắt đời câu nệ
Rượi vui cười đan kinh
Côn Lôn có cây ngọc
Sao hái hoa tinh anh
[1] Chỉ tam nguyên - ba yếu tố có trước: trời, đất, nước.
[2] Phương pháp khí công kết hợp phương pháp của Phật gia và Đạo gia chú ý luyện cả tinh thần và thể chất.
[3] Núi thần tiên trong Đạo giáo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Cảm ngộ kỳ 06