Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 01/09/2005 16:04

感遇其三

蒼蒼丁零塞,
今古緬荒途。
亭堠何摧兀,
暴骨無全軀。
黃沙漠南起,
白日隱西隅。
漢甲三十萬,
曾以事匈奴。
但見沙場死,
誰憐塞上孤?

 

Cảm ngộ kỳ 03

Thương thương đinh linh tái,
Kim cổ miến hoang đồ.
Đình hậu hà toả ngột,
Bạo cốt vô toàn khu.
Hoàng sa mạc nam khởi,
Bạch nhật ẩn tây ngung.
Hán giáp tam thập vạn,
Tằng dĩ sự Hung Nô.
Đán kiến sa trường tử,
Thuỳ liên tái thượng cô ?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ải lẻ mờ xanh nhạt,
Đường xa rậm trước nay.
Ngang đầu nhà đất sập,
Xương dữ chẳng toàn thây.
Nam thổi vàng sa mạc,
Mặt trời lẩn phía tây.
Ba mươi vạn giáp Hán,
Từng trải Hung Nô này.
Chỉ thấy sa trường chết,
Ải cô ai xót thay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ải lẻ loi xanh xanh cỏ sắc
Xưa nay đường xa tắp hoang vu
Đình chòi thấp bé lưa thưa
Xương hoang chết bạo không vừa toàn thây
Nam sa mạc cát bay vàng khắp
Mặt trời chiều lẩn khuất non tây
Giáp binh nhà Hán nơi đây
Cùng Hung Nô đã tơi bời giao tranh
Sa trường lính chết thấy thương
Cô đơn quan ải ai dành xót xa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xanh xanh ải lẻ nhạt mờ,
Xưa nay xa mịt hoang vu lối mòn.
Đình nhà thấp đổ sao tàn,
Xương tàn chết bạo chẳng còn toàn thây.
Từ nam sa mạc vàng nay,
Mặt trời lẩn khuất non tây ven ngoài.
Ba mươi vạn giáp Hán bày,
Hung Nô từng trải tháng ngày ải qua.
Sa trường chỉ thấy chết xa,
Cô đơn quan tái ai mà xót thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Xanh sẫm lẻ loi ải
Xưa nay đường vắng xa
Tường đồn sao sụt mất
Xương lộ không toàn thi
Nam Mạc cát vàng thổi
Tây Ngung trời trắng tà
Hán binh ba chục vạn
Từng đã chiến Hung Nô
Chỉ thấy sa trường chết
Ai thương trên ải cô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời