05/03/2021 02:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngộ kỳ 03
感遇其三

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/09/2005 16:04

 

Nguyên tác

蒼蒼丁零塞,
今古緬荒途。
亭堠何摧兀,
暴骨無全軀。
黃沙漠南起,
白日隱西隅。
漢甲三十萬,
曾以事匈奴。
但見沙場死,
誰憐塞上孤?

Phiên âm

Thương thương đinh linh tái,
Kim cổ miến hoang đồ.
Đình hậu hà toả ngột,
Bạo cốt vô toàn khu.
Hoàng sa mạc nam khởi,
Bạch nhật ẩn tây ngung.
Hán giáp tam thập vạn,
Tằng dĩ sự Hung Nô.
Đán kiến sa trường tử,
Thuỳ liên tái thượng cô ?

Bản dịch của mailang

Ải lẻ mờ xanh nhạt,
Đường xa rậm trước nay.
Ngang đầu nhà đất sập,
Xương dữ chẳng toàn thây.
Nam thổi vàng sa mạc,
Mặt trời lẩn phía tây.
Ba mươi vạn giáp Hán,
Từng trải Hung Nô này.
Chỉ thấy sa trường chết,
Ải cô ai xót thay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Cảm ngộ kỳ 03