Tường nát ngấm mưa, sên vẽ chữ
Lều tàn vắng sãi, én xây nhà
Muốn ra khỏi ngõ tìm sinh thú
Về ngại râu mày bám bụi sa
Gió lộng nhện còn nơi nhả mạng
Sấm rền ong chụm lại gìn vua
Đương xuân hàng xóm mời, ta khất
Nay muốn sang, còn đâu nữa hoa


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)