Cầu vồng trắng chạy cát mênh mông,
Tay nhỡ Dao Đài chén ngọc không.
Trời tạnh đung đưa chìm đáy nước,
Nhấp nhô theo sóng ánh tà dương.