Buồn lưu xứ nên vần thơ lạc
Cung phím sầu vàng vạc đâu đây
Ta mơ một chút nắng gầy
Đủ hơ sợi nhớ nồng say giấc ngà

Gặp nhau trong khung trời rất lạ
Chút ngọt ngào ai đã trao ai
Ta như lạc giữa trần ai
Ngọn đau đớn chợt đổ dài vào tim

Chỗ ta nằm chiều im nhạt nắng
Lối ta về nặng gánh hoang vu
Gửi người một chút tâm tư
Bên đời hiu quạnh tình như tảng lờ.
-XRĐ-