Tết ấy Trường Sơn con gái ngủ xếp thìa
Gió rỗng lòng hang thấu vào xương thịt
"Khẩu lệnh" trở mình xạp tre rung kút... kít...
Ôm nhau cười tiếng vọng ròn tan.

Tết ấy Trường Sơn lửa dấu vào than
Le lói sáng hây hây má đỏ
Có khát khao ở ngoài ngọn lửa
Cứ âm... âm...i...ỉ... cháy trong lòng

Tết ấy Trường Sơn những O Huệ, O Hồng
Vung xẻng, cuốc lấp tiếng bom nham nhở
Mùi cỏ cháy, mùi đất nâu đang thở
Áo mỏng, vai tròn, tóc bết mồ hôi

Tết ấy Trường Sơn các chị, các em tôi
Dáng cây cứng trước nghìn năm núi dựng
Hấp hối đèn dù trôi trong lơ lửng
Soi chân trần con gái trắng phau phau

Tết ấy Trường Sơn tay toé máu bới tìm nhau
Thư viết dở! Trong vuông khăn thêu dở!!!
Chưa kịp nghĩ tuổi trẻ mình Bất Tử
Chưa kịp biết con đường thành Huyền Thoại Trường Sơn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]