Tiếng chim tha thiết gọi bầy
Tiếng đồng đội gọi về đây quây quần
Nhớ nhau cuồn cuộn mây vần
Vào sinh ra tử bao lần có nhau
Vẹn tình đồng đội trước sau
Lúc vui cùng hưởng - lúc sầu cùng chia
Nhớ khi cái đói cận kề
Nhường cơm cho bạn không hề đắn đo
Nhớ khi cái chết lửng lơ
Lấy thân đỡ đạn che cho bạn mình
Từ trong khói lửa chiến chinh
Đậm tình đồng chí, thắm tình anh em
Những ai nằm lại Điện Biên
Chìm dòng Thạch Hãn, ngã trên đất Lào
Ở đâu? rừng thẳm, núi cao
Xin về đủ mặt ta vào họp chung
Về đây vui với non sông
Nào cùng cạn chén, nào cùng ngất ngây
Bao nhiêu chuyện... bấy nhiêu ngày
Cùng Trường Sơn cất cánh bay lên nào


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]