25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Hồng Tiệm vào 19/06/2020 16:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 16:26

寄心友

萍水匆匆君又別,
江山浩浩我何歸。
三年刮目人猶昨,
半世囘頭事可知。
君子有憂非一日,
丈夫無淚泣分岐。
山圍遊子如相問,
爲道逋人髮似絲。

 

Ký tâm hữu

Bình thuỷ thông thông quân hựu biệt,
Giang sơn hạo hạo ngã hà quy.
Tam niên quát mục nhân do tạc,
Bán thế hồi đầu sự khả tri.
Quân tử hữu ưu phi nhất nhật,
Trượng phu vô lệ khấp phân kỳ.
Sơn Vi du tử như tương vấn,
Vi đạo bô nhân phát tự ti.


Bản chữ Hán chép từ Nam phong tạp chí, số 86 năm 1924 (bản Hán văn).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Bèo nước vội vàng anh giã biệt,
Mênh mang sông núi tớ về đâu.
Ba năm nhìn lại người như cũ,
Nửa kiếp ngoảnh đầu biết chuyện sâu.
Quân tử ưu tư đâu mới có,
Trượng phu vô lệ khóc xa nhau.
Sơn Vi khách trú như thăm hỏi,
Nói kẻ đào vong bạc hết đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Giã từ bèo nước đi mau,
Núi sông biền biệt biết đâu mà về.
Ba năm người chẳng đổi thay,
Nửa đời nhìn lại biết đầy chuyện hơn.
Quân tử suy nghĩ vẫn thường,
Trượng phu từ biệt không vương lệ nào.
Sơn Vi lãng tử thôi chào,
Bôn ba đã bạc hết đầu rồi đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời