Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2020 08:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/04/2020 08:29

和裴翰林

君臣大義重如山,
行止須從所遇安。
宇宙莫非儒者事,
江湖未許此身閒。
九霄紅日清光近,
萬里青雲羽翮寬。
詧耻幸酬吾責塞,
不妨相訪水雲間。

 

Hoạ Bùi hàn lâm

Quân thần đại nghĩa trọng như san,
Hành chỉ tu tòng sở ngộ an.
Vũ trụ mạc phi nho giả sự,
Giang hồ vị hứa thử thân gian.
Cửu tiêu hồng nhật thanh quang cận,
Vạn lý thanh vân vũ cách khoan.
Sát sỉ hạnh thù ngô trách tắc,
Bất phương tương phỏng thuỷ vân gian.


Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Nặng nhường trái núi nghĩa vua tôi
Tuỳ lúc nên làm, lúc phải thôi
Trời đất đâu không chờ kẻ sĩ
Non sông chưa để rỗi thân đời
Chín tầng bóng đỏ, ơn gần gụi
Muôn dặm mây xanh, cánh tuyệt vời
Nhục nước may đền, xong chức trách
Ngại chi tìm bạn nước mây chơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nghĩa vua tôi tựa núi cao
Gặp thời phải lúc, bên nhau gánh đời
Đất trời kẻ sĩ không mời
Non sông chưa để thân đời rảnh không
Ân tình, tận chín tầng hồng
Mây xanh muôn dặm, tang bồng chí nhân
May đền nhục nước, xong phần
Nước mây tìm bạn xa gần rong chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vua tôi nghĩa lớn tựa non cao,
Làm, nghỉ tuỳ thời có khác nào!
Trời đất há không chờ kẻ sĩ,
Núi sông đang đợi bậc anh hào.
Chín tầng bóng đỏ ơn trùm khắp,
Muôn dặm mây xanh chí lớn trao.
Thù, nhục may ra khi trả được,
Giang hồ bầu bạn thoả lòng sao!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời