Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tứ ngôn
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2008 09:16

寄普慧尊者其一

種種虛偽,
無法可得。
病眼空花,
妄分南北。
也不造惡,
也不修善。
睡來打眠,
饑來喫飯。
從他擾擾,
任爾紛紛。
元來依舊,
泰宇主人。

 

Ký Phổ Tuệ tôn giả kỳ 1

Chủng chủng hư nguỵ,
Vô pháp khả đắc.
Bệnh nhãn không hoa,
Vọng phân nam bắc.
Dã bất tạo ác,
Dã bất tu thiện.
Thuỵ lai đả miên,
Cơ lai khiết phạn.
Tòng tha nhiễu nhiễu,
Nhậm nhĩ phân phân.
Nguyên lai y cựu,
Thái vũ chủ nhân.

 

Dịch nghĩa

Mọi vật đều hư ảo,
Không cách nào nắm được.
Như con mắt đau ốm nảy hoa,
Phân biệt bừa thành Nam ra Bắc.
Cũng chẳng gây điều ác,
Cũng không làm điều thiện.
Buồn ngủ thì đi ngủ,
Đói bụng thì ăn cơm.
Mặc nó cứ rối loạn,
Mặc nó cứ bộn bề.
Vốn xưa vẫn thế,
Là chủ của vũ trụ bao la.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Muôn vật ảo huyền,
Không sao nắm được.
Mắt, bệnh quáng mờ,
Chia bừa nam bắc.
Cũng không làm ác,
Cũng chẳng làm lành.
Buồn ngủ thì ngủ,
Đói bụng thì ăn.
Mặc chúng quanh quẩn,
Mặc bay rối bời.
Làm chủ vũ trụ,
Gốc xưa không dời!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mọi vật đều là ảo hư,
Không cách nào nắm được như ta ngờ.
Con mắt đau ốm nảy hoa,
Phân bừa thành Bắc ra Nam một nhà.
Điều ác cũng chẳng gây ra,
Không làm điều thiện cũng là tự nhiên.
Buồn ngủ thì đi ngủ liền,
Ăn cơm đói bụng tự nhiên mỗi người.
Mặc nó cứ rối loạn thôi
Bộn bề mặc nó có hồi ổn yên.
Vốn xưa vẫn thế không riêng,
Bao la vũ trụ mọi miền đều theo.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mọi vật đều là cảnh ảo mờ,
Cách nào nắm được đâu mà ngờ.
Như con mắt ốm không còn thấy,
Phân biệt Bắc Nam cùng một nhà.
Điều ác gây ra cũng chẳng có,
Không làm điều thiện tự nhiên mà.
Ngủ liền khi đến cơn buồn ngủ,
Đói bụng ăn cơm tự mỗi ta.
Mặc nó cứ luôn còn rối loạn,
Bộn bề mặc kệ có hồi yên.
Vốn xưa vẫn thế không riêng chịu,
Vũ trụ bao la chủ mọi miền.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời