Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Quảng Ngãi (35) thắng cảnh (2)

Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 09/01/2021 04:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đức Phổ vào 09/01/2021 04:25

Quảng Ngãi còn lưu khá rõ rành
Vân Phong túc vũ đẹp như tranh
Niêm hà, ấn ngọc trời ban tặng
Hý thuỷ, đầu long núi để dành
Chiến trận La Hà non khắc dấu
Cô thôn Cổ Luỹ khói xây thành
Hà Nhai bến cũ con đò vắng
Thạch Bích chiều tàn núi biếc xanh

Thạch Bích chiều tàn núi biếc xanh
Vu Sơn nai tác gió rung cành
Liên Trì dục nguyệt in trăng tỏ
An Hải sa bàn dội nắng hanh
Thiên Bút phê vân lời sĩ khí
Thạch Cơ điếu tẩu mộng an lành
Mười hai cảnh đẹp quê ta đó
Quảng Ngãi còn lưu khá rõ rành