Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Hải (20 bài)
- Lưu Trùng Dương (6 bài)
- Lê Giang (17 bài)
- Minh Đức Hoài Trinh (17 bài)
- Quách Thoại (20 bài)
Tạo ngày 23/12/2018 13:54 bởi tôn tiền tử
Lê Vinh Ninh sinh năm 1930 tại Long Phụng (xã Đức Phụng), Mộ Đức, Quảng Ngãi, phục vụ trong Uỷ ban Nhân dân Tự vệ Tỉnh. Ngoài thơ, còn sáng tác, trình diễn nhạc, nhạc sĩ quen thuộc ở địa phương. Đã có nhiều thơ đăng trong các tạp chí Bách khoa, Trước mặt, Khởi hành, Quyết thắng. Giải thưởng thi ca miền Trung năm 1970.