Cõi trần ta mãi ngóng lên trăng
Nơi chỗ cung nga có chị Hằng
Vì lẽ dung nhan nàng diễm lệ
Hay là mái tóc suối mây giăng?
Ước mơ một thoáng bên người ngọc
Đánh đổi trăm năm dưới đất bằng!
Lắm kẻ phàm nhân ghen với Cuội
Quảng Hàn ai đó biết cho chăng?


2015