江月

江月光於水,
高樓思殺人。
天邊長作客,
老去一沾巾。
玉露團清影,
銀河沒半輪。
誰家挑錦字,
滅燭翠眉顰。

 

Giang nguyệt

Giang nguyệt quang ư thuỷ,
Cao lâu tư sát nhân.
Thiên biên trường tác khách,
Lão khứ nhất triêm cân.
Ngọc lộ đoàn thanh ảnh,
Ngân hà một bán luân.
Thuỳ gia thao cẩm tự,
Diệt chúc thuý my tần.

 

Dịch nghĩa

Trăng sông soi trên mặt nước thật là sáng,
Trên lầu cao, lòng buồn muốn chết đi được.
Nơi chân trời, lâu nay làm thân lưu lạc mãi,
Cái già tới với cái khăn đẫm nước mắt.
Bóng trong suốt kia có lớp sương trắng mỏng che khắp,
Nửa vành trăng khuyết chìm trong giải sông Ngân.
Nhà nào đang thêu chữ gấm kia,
Khi ngọn đuốc tàn, thì đôi lông mày cũng nhăn lại.


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Trăng bến trong hơn nước
Lầu cao nghĩ chết lòng
Bên trời phờ tóc bạc
Hàng lệ đẫm khăn hồng
Sương ngọc mờ muôn dặm
Sông Ngân ngậm nửa vòng
Nhà ai thêu chữ gấm
Cau mặt tắt đèn chong


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trăng sông ngời mặt nước,
Trên gác, buồn vô ngần.
Làm khách bên trời mãi,
Đã già lệ đẩm khăn.
Ánh trong mờ móc ngọc,
Vầng nửa khuất sông Ngân.
Chữ gấm nhà ai dệt,
Đèn tàn mày thuý nhăn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trên sông nước sáng như trăng,
Lầu cao nghĩ ngợi, sầu giăng giết người.
Bao năm làm khách bên trời,
Thân già, khăn đẫm lệ rơi đôi dòng.
Một làn sương ngọc ánh trong,
Bóng mờ che khuất  nửa sông Ngân Hà.
Chữ thêu khung gấm nhà ai,
Cau đôi mày biếc nhìn hoa đèn tàn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Vầng trăng toả sáng mặt sông,
Lầu cao đứng ngắm đau lòng chết thôi!
Chân trời, thân khách lâu rồi,
Già đi, nước mắt bồi hồi ướt khăn.
Giọt sương ngọc, ảnh hiện trong,
Mặt trăng một nửa nằm sông Ngân Hà.
Nhà ai thêu chữ gấm hoa,
Đuốc tàn, mắt biếc người ta chau mày...

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trăng sông rực mặt nước,
Lầu cao lòng thật buồn.
Chân trời lưu lạc mãi,
Cảnh già, lệ ướt khăn.
Ảnh trong phủ móc trắng,
Trăng khuyết nấp sông Ngân.
Nhà nào thêu chữ gấm,
Đuốc tắt, nét mi nhăn!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng toả sáng trên sông bát ngát
Trên lầu cao buồn nát cả lòng
Đã lâu làm khách trên sông
Tuổi già lệ ứa đôi dòng ướt khăn
Giọt sương tròn và trong như ngọc
Trăng nửa vành bên góc Ngân hà
Nhà ai thêu chữ gấm hoa
Đuốc tàn chau mặt như là hờn ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời