Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
Từ khoá: trăng (222)

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 23:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/10/2005 04:18

十六夜翫月

舊挹金波爽,
皆傳玉露秋。
關山隨地闊,
河漢近人流。
谷口樵歸唱,
孤城笛起愁。
巴童渾不寢,
半夜有行舟。

 

Thập lục dạ ngoạn nguyệt

Cựu ấp kim ba sảng
Giai truyền ngọc lộ thu
Quan sơn tuỳ địa khoát
Hà hán cận nhân lưu
Cốc khẩu tiều quy xướng
Cô thành địch khởi sầu
Ba Đồng hồn bất mị
Bán dạ hữu hàm chu

 

Dịch nghĩa

Trước đây đã dồn nén sóng vàng
Nay truyền báo mùa thu có móc ngọc
Chốn quan sơn trải rộng theo mặt đất
Sông Ngân Hà như chảy bên người
Trong hẻm núi bác tiều hát trở về
Nơi thành vắng, tiếng địch trỗi buồn
ở kẽm Ba không chợp mắt được
Nửa đêm vẫn có chiếc thuyền ra đi


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Sóng vàng xưa ấp ủ
Móc ngọc báo thu dồn
Giải đất quan sơn rộng
Bên người ngân hán tuôn
Núi khe tiều hát tới
Thành lặng sáo ru buồn
Thao thức miền Ba Giáp
Đêm dài thuyền trẩy luôn...


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Sóng vàng xưa óng ánh
Sương thu phủ trắng ngần
Núi giăng dài biên ải
Sông Ngân lấp lánh gần
Khúc ca người gánh củi
Thành quạnh tiếng khèn ngân
Trẻ con còn háo hức
Nửa đêm thuyền trôi ngang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Xưa thường ấp ủ sóng vàng,
Nay thêm móc ngọc, rõ ràng vào thu.
Ải quan trải rộng tít mù,
Ngân Hà lại chảy gần như bên người.
Tiều về hẻm núi, hát, cười,
Địch thành vắng vẻ, thổi thời buồn sao!
Kẽm Ba, chợp mắt được nào!
Nửa đêm, thuyền vẫn nhổ sào ra đi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sóng vàng xưa tích lại,
Nay thu giỏ ngọc sương.
Theo đất, núi ải trải,
Gần người, sông Ngân dăng.
Cửa hang, tiều về hát,
Thành quạnh, khèn buồn vang.
Dân Ba không chịu ngủ,
Nửa đêm thuyền rềnh rang.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước tuôn lóng lánh sóng vàng
Nay truyền móc báo thu sang đầu ghềnh
Quan san tuỳ đất mông mênh
Ngân Hà như sát kề bên đầu người
Tiều phu khe núi vui cười
Thành xa tiếng sáo cao vời vọng lên
Đất Ba không ngủ thiếu niên
Nửa đêm tách bến chèo thuyền rong chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Đêm qua lóng lánh thảy mười phân
Sương trắng phau phau ngọc chẳng trần
Vút mắt màu trong trùm mặt ải
Gác chân bóng lọn thuở dòng Ngân
Thu không kèn nọ bền thành rộn
Hái củi ca đâu cửa động gần
Khuya khoắt lòng quê đương thắc mắc
Trông ra thuyền trẻ dạ tần ngần


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời