Đêm thanh rỗi việc vui trang lứa
Xỏ dép kề vai dạo khắp đường
Chân trải hồng lâu cùng gái lịch
Tay tung thanh quả đượm hơi hương
Ném đào, cười tớ đa tình nhỉ
Trả mận, ngờ người hữu ý chăng?
Từng nhớ xe ta đầy trái ném
Nhưng dành một quả tặng người thương.

tửu tận tình do tại