Đầu non mai nở báo tin xuân
Bút mới, lòng vui, mực thắm dần
Xa ước họ ta nhiều phúc lộc
Trăng say đào thích nhớ thiên luân

tửu tận tình do tại