44.50
Nước: Việt Nam (Cận đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Cao (4 bài)
- Tống Duy Tân (6 bài)
- Trần Bích San (60 bài)
- Lã Xuân Oai (4 bài)
- Đinh Nhật Tân (1 bài)
Tạo ngày 11/01/2008 10:46 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/01/2008 18:23 bởi Vanachi
Trương Vĩnh Ký 張永記 (6/12/1837 – 1/9/1898) tên hồi nhỏ là Trương Chánh Ký 張正記, hiệu Sĩ Tài 士載, do cải đạo theo Công giáo từ nhỏ nên có tên Jean-Baptiste Pétrus Trương Chánh Ký, hay gọi tắt là Pétrus Ký. Ông là một học giả Việt Nam có tiếng, thông thạo 26 ngôn ngữ, được ghi trong Bách khoa Tự điển Larousse và là một trong 18 văn hào thế giới của thế kỷ 19. Ông để lại hơn 100 tác phẩm về văn học, lịch sử, địa lý, từ điển và dịch thuật.

Trương Vĩnh Ký thiết tha với nền văn học Quốc ngữ và được coi là người đặt nền móng cho báo chí quốc ngữ Việt Nam. Ông sáng lập, là tổng biên tập những tờ báo quốc ngữ đầu tiên, cũng là cây bút chủ chốt của rất nhiều báo khác. Tuy nhiên, ông cũng bị nhiều người phê phán vì đã cộng tác với kẻ thù ngoại bang - tức người Pháp, do nội dung một số bức thư, được coi…