Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 17:01

贈河南詩友

山東令族玉無塵,
裁剪煙花筆下春。
不把瑤華借風月,
洛陽才子更何人。

 

Tặng Hà Nam thi hữu

Sơn Đông lệnh tộc ngọc vô trần,
Tài tiễn yên hoa bút hạ xuân.
Bất bả dao hoa tá phong nguyệt,
Lạc Dương tài tử cánh hà nhân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngọc trong suốt Sơn Đông, dòng họ
Xén sương hoa hạ bút thành xuân
Văn chương đẹp không nhờ trăng gió
Ai đấy người tài tử Lạc Dương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tộc quý ông Sơn Đông như ngọc
Lấy sương hoa mà gọt thành thơ
Gió trăng không mượn ngọc ngà
Lạc Dương tài tử còn cừ khôi hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Gia tộc Sơn Đông ngọc sáng ngần
Khói hoa gọt dũa bút thơ xuân.
Gió trăng chẳng mượn không ngà ngọc
Tài tử Lạc Dương đâu nghệ nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời