23/10/2021 02:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Hà Nam thi hữu
贈河南詩友

Tác giả: Trương Kiều - 張喬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 17:01

 

Nguyên tác

山東令族玉無塵,
裁剪煙花筆下春。
不把瑤華借風月,
洛陽才子更何人。

Phiên âm

Sơn Đông lệnh tộc ngọc vô trần,
Tài tiễn yên hoa bút hạ xuân.
Bất bả dao hoa tá phong nguyệt,
Lạc Dương tài tử cánh hà nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngọc trong suốt Sơn Đông, dòng họ
Xén sương hoa hạ bút thành xuân
Văn chương đẹp không nhờ trăng gió
Ai đấy người tài tử Lạc Dương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Kiều » Tặng Hà Nam thi hữu