Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
Tạo ngày 30/11/2018 15:49 bởi tôn tiền tử
Trương Hiến 張憲 không rõ năm sinh và mất, là thi nhân cuối đời Nguyên, tự Tư Liêm 思廉, người Sơn Âm (nay là Thiệu Hưng, Chiết Giang), nhà ở núi Ngọc Tứ nên lấy hiệu là Ngọc Tứ sinh 玉笥生. Khi đánh nhau loạn lạc, ông hưởng ứng Trương Sĩ Thành 張士誠, làm tham mưu Phủ thái uý, Khu mật viện đô sự. Khi Trương thua, ông đổi họ tên, trốn tránh ở Hàng Châu, cuối đời ăn ở nhờ ở chùa Báo Quốc. Tác phẩm có Ngọc Tứ tập.