Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Cung Tự Trân (7 bài)
- Diêu Xuân (2 bài)
- Lâm Tắc Từ (7 bài)
- Phan Đức Dư (1 bài)
- Trần Hàng (II) (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/09/2010 04:04 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/09/2010 23:17 bởi Vanachi
Trương Duy Bình 張維屏 (1780-1859) tự Tử Thụ 子樹, hiệu Nam Sơn 南山, người Phiên Ngung, Quảng Đông (nay là thành phố Quảng Châu). Thi nhân trứ danh cuối đời Thanh. Ông đậu tiến sĩ năm Đạo Quang thứ 2 (1822), từng làm quan địa phương ở các nơi như Hoàng Mai, Quảng Tế. Sau chán ghét sự thối nát của quan trường, ông xin từ quan về quê năm Đạo Quang thứ 16, xây vườn Thính Tùng sống đời ẩn cư. Đại bộ phận thơ Trương Duy Bình miêu tả những thú an nhàn trong đời làm quan, trong ấy khá nhiều là thơ thù tạc, chỉ có một số ít bài phản ánh xã hội hiện thực. Tuy sống ẩn cư nhưng Trương Duy Bình vẫn phải chứng kiến những hành vi tàn bạo của quân Anh xâm lược, ông nảy sinh nhiệt tình yêu nước với nhiều bài thơ hùng hồn ngang tàng. Trước tác của ông có những bộ Quốc triều thi nhân trưng lược 國朝詩人徵略, Tùng tâm thi 松心詩.