Tạo hoá không lời mà có tình
Mỗi khi đông hết đến xuân sanh
Muôn hồng nghìn tía chờ đua nở
Chỉ đợi sấm rền một âm thanh


Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)