Làng Tam Nguyên sấm ran phía trước
Nghìn vạn người cùng lúc kéo ra
Nghĩa sinh phẫn dũng theo đà
Đánh đuổi giặc cướp nhà nhà đồng tâm
Cần bảo vệ ruộng vườn nhà cửa
Trống không chờ thế cả người đông
Thành trai mạnh gái cùng lòng
Trở thành binh khí tay vung quốc cày
Làng xa gần cờ bay phần phật
Mười rồi trăm đội chặt núi khe
Bọn rợ trông thấy mà ghê
Cờ đen tử chiến sống về khó sao
Bọn rợ toàn cạy vào súng ống
Người một lòng trời cũng chiều theo
Trời quang bỗng đổ mưa rào
Rợ càn không biết làm sao giở trò
Đâu chỉ có mỗi vô dụng súng
Rợ không quen đi đứng bùn trơn
Thấp ruộng sâu cao đống cồn
Lũ thì lóp ngóp lũ dồn đẩy nhau
Nhóm rợ có thằng đầu mặt ác
Da voi làm giáp bọc dầy thân
Hầu Trường Địch một giáo xuyên
Chất Chi thủ cấp treo nguyên mười ngày
Rối ren muốn trốn bay không cánh
Giết cầm đầu việc tính dễ dàng
Từ đầu lưới lớn mở toang
Cá khô lại được thung thăng vẫy vùng
Giải nỗi lo hoà nhung Nguỵ Giáng
Bài đồng cừu sang sảng phong nhân
Làm sao bờ cõi vẹn toàn
Lụa vàng năm nộp nhờ bàn mưu cao

tửu tận tình do tại