Đời tôi như một bức tranh
Điểm bao nhiêu nét đỏ, xanh, tím, vàng...
Đời em như một phím đàn
Đứt dây từ buổi vội vàng sang sông.

Đời tôi chẳng ước rượu hồng,
Chẳng mơ pháo đỏ, một lòng say em
Đời em chẳng chút êm đềm
Gian truân lắm nỗi muộn phiền sớm hôm

Đời tôi - một thước phim buồn
Bao nhiêu cảnh, vẫn sầu vương một người
Đời em lắm lúc đầy vơi
Tim bao lối vắng chẳng mời tôi sang

Đời tôi chẳng lắm bạc vàng
Trải bao cay đắng, nhỡ nhàng, thờ ơ...
Đời em như một giấc mơ
Tôi dành viết tặng bài thơ...không đề.

7/2019