Như tình yêu đã qua đi
đôi lần nhớ
ngỡ còn nồng thắm

Như tình yêu đã xa xưa
đôi lần nghĩ
vẫn còn lời cũ kỹ

Màu hoa giữ được bền
Cánh hoa không muốn tàn
Lá xanh chớ phai màu

Ta đã gắng giữ tình
như nghệ nhân miệt mài
giữ được màu thì hương tan
giữ được gì
với thời gian?