Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
12 bài thơ
Tạo ngày 23/11/2021 18:02 bởi hongha83
Valery Yakovlevich Bryusov (Валерий Яковлевич Брюсов, 13/12/1873 - 9/10/1924) là nhà văn, nhà viết kịch, nhà thơ Nga, dịch giả, nhà nghiên cứu văn học, phê bình văn học, nhà sử học. Là một trong những tác giả đặt nền móng cho trường phái tượng trưng Nga.