tấm lòng ta thuỷ triều
chim rừng quên gọi nhau
gió ngất mù bốn phía
quanh ta tiếng kinh cầu

tấm lòng ta thuỷ triều
kiếp sau còn nức nở
ta gối sầu tay ta
giọt lệ nào đã ứa?

tấm lòng ta thuỷ triều
dạt trôi cùng rong rêu
qua bãi bờ ký ức
nhân gian cũng tiêu điều

tấm lòng ta thuỷ triều
sẽ ở cùng trái đất.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]