1. Thơ ở ti một
 2. Tẩm độc
 3. Trời đất ngàn năm vẫn dửng dưng
 4. Sóng một chiều lênh láng cả sinh linh
 5. Bên nào?
 6. Sinh nhật 12, một lần nữa
 7. Tử sinh tôi sẵn một mộ phần
 8. Đời đóng hoài lên vạn mũi đinh
 9. Gương ký ức
 10. Khóc hay cười em hãy chỉ cho tôi
 11. Trong tay thánh nữ có đời tôi
 12. Âm vọng
 13. Hoại thai
 14. Núi non âm bản
 15. Tật nguyền
 16. Gọi âm u lên từng phiến thương tâm
 17. Mưa hay nắng chỉ là lời nói khác
 18. Trong ký ức kẻ nào
 19. Nhan sắc em buồn lây hư không
 20. Thơ ở number one printing
 21. Vì em tôi đã làm sa-di
 22. Thánh nữ
 23. Tay người
 24. Từ mẫu
 25. Cha con
 26. Thơm tóc mẹ
 27. Hãy cho lại ta
 28. Bạn cũ trong nhau có niết bàn
 29. Bồ tát! trời ơi gan ruột tôi
 30. Sơn tự thi
 31. Lịch sử em trong đất nước người
 32. Địa ngục đâu?
 33. Lãnh thổ em
 34. Vó ngựa
 35. Chỗ của ta
 36. Nên môi cười đã tựa máu xương riêng
 37. Bài tự trầm kế tiếp
 38. Ai tư khúc
 39. Ta chờ tay Mỵ Nương
 40. Cây nghiêng đầu thiếu nhau
 41. Tôi buồn như tuổi tôi
 42. Đi với về, cũng một nghĩa như nhau
 43. Em lên đầy trí nhớ
 44. Thân thiết
 45. Thịt xương tôi đấy xin người nhận
 46. Hồn ẩn mật đã gửi người trước đó
 47. Em đốt lửa quanh phòng
 48. Tình yêu vàng như một trái chanh
 49. Ta vẫn tìm thấy em
 50. Chiều Nam Hải
 51. Thơ ở đêm tối
 52. Giống cõi âm
 53. Thơ ở Denver
 54. Thơ ở van tim hở
 55. Thơ ở bạn và ta
 56. Ôi ngựa đã tan đàn
 57. Từng phút lấm ăn năn
 58. Thơ ở đường Ranchero way
 59. Lấy ai nhìn tôi nhỏ máu trong thơ
 60. Thơ ở Sàigòn
 61. Thơ ở đường Trần Cao Vân
 62. Ai cũng thế
 63. Thơ ở kiếp khác
 64. Chỉ còn chân đá cũ
 65. Bài tìm nhau giữa chợ
 66. Thơ ở đời nay
 67. Bài chia tay giữa chợ
 68. Còn tê vết người
 69. Giữa trưa có kẻ cuồng điên khóc
 70. Tử sinh cũng tợ trò con nít
 71. Âm binh
 72. Máu chảy ngọt ngào
 73. Thơ ở Mỵ Nương
 74. Tàn khốc chia ly
 75. Cũng mục lá xương phơi
 76. Tôi sẽ về hỏi lại phút ra đi
 77. Chết lâu rồi một kẻ dưới tên tôi
 78. Ở đây bóng tối lên đầy vốc tay
 79. Ở cùng Trái Đất
 80. Trái tim khô tình đầu
 81. Giếng cũ
 82. Nhớ em chánh điện
 83. Thơ ở đường Phạm Ngũ Lão
 84. Chuyết Kinh thi
 85. Thiên địa kinh
 86. Đáy khuya
 87. Ly khai
 88. Bài t.8
 89. Chẳng bao giờ dậy nữa
 90. Quyên sinh
 91. Bên kia thế giới