(Tặng anh Mía, em Mật)

Một em bé ra đời:
Cả nhà tớ đều vui!
(Không hiểu sao lại thế
Khi họ có tớ rồi?)…

Một em bé xuất hiện:
Khóc to đến là phiền!
Tớ đang học đếm số
Nhầm loạn hết cả lên!

Nhưng khi em bé ngủ
Má hồng, nhìn cũng xinh
Tớ không dám thở mạnh
Sợ em bé giật mình…

Mẹ bảo, khi em lớn,
Tớ có bạn cùng chơi!
- Em lớn nhanh lên với,
Anh đợi hết cả hơi!