Thân nhẵn, mình tròn
Quay nhanh, quay tít
Quay lượn rất đẹp
Như cô văn công
Mũ đỏ, áo xanh
Vừa quay vừa hát

Bỗng quay thấm mệt
Đứng sững, ngủ im
Rồi quay say rượu
Đảo đảo, nghiêng nghiêng
Quay đổ lăn kềnh!
Thân hình nham nhở
Mực bôi xanh, đỏ
Mũ, áo đấy sao?

Bé quấn dây vào
Dang tay tung vút
Quay lại lượn đẹp
Như cô văn công
Mũ đỏ, áo xanh
Vừa quay, vừa hát...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]