Một hôm chú Hổ
Lạc ra khỏi rừng
Vui sướng tưng bừng
Chú đi dạo phố

Chú thấy ôtô
Phóng nhanh, nhanh quá
Chú thấy ngôi nhà
Sơn xanh sơn đỏ

Nhưng mà chú Hổ
Lại không thấy người:
Chạy trốn hết rồi
Chán ơi là chán!

Người chui xuống cống
Người trèo lên cao
Người trốn hàng rào
Người vào nhà ngủ

Thế là chú Hổ
Đành quay về rừng
"Từ nay xin chừa
Không ra phố nữa!"


1/2005. Viết cho Dế.
Phóng tác theo bài thơ của E.Uspensky