Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (1 bài)
Tạo ngày 02/12/2007 08:55 bởi Vanachi
Thương Hạo 滄浩, tăng nhân đời Đường.