trăng in vằng vặc
tre ngà răng rắc
lặng lẽ đìu hiu
gió im phăng phắc


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013