Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Trọng San (1 bài)
- Lê Nguyễn Lưu (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 08/10/2008 22:20 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/10/2008 22:43 bởi Vanachi
Thê Nhất 栖一, không rõ năm sinh năm mất, người Võ Xương, sống cùng thời với Quán Hưu 貫休 (823-912), thơ còn một ít bài được tuyển trong "Toàn Đường thi".