懷廬山舊隱

九疊芙蓉峭到天,
悔隨瀑水下寒煙。
深秋猿鳥來心上,
徹夜松杉在眼前。
書架壞知成朽菌,
石窗倒定漫流泉。
一枝竹杖遊江北,
不見廬峰二十年。

 

Hoài Lư sơn cựu ẩn

Cửu điệp Phù Dung tiễu đáo thiên,
Hối tuỳ bộc thuỷ hạ hàn yên.
Thâm thu viên điểu lai tâm thượng,
Triệt dạ tùng sam tại nhãn tiền.
Thư giá hoại tri thành hủ khuẩn,
Thạch song đảo định mạn lưu tuyền.
Nhất chi trúc trượng du Giang Bắc,
Bất kiến Lư phong nhị thập niên.

 

Dịch nghĩa

Chín tầng núi Phù Dung cao tới trời
Hối hận đã theo dòng thác mà xuống chỗ khói lạnh
Cuối thu vượn và chim đi vào lòng người
Suốt đêm trước mắt chỉ là tùng và bách
Giá sách đã hư nay chắc đã thành gỗ mục
Cửa sổ đá chắc đã đổ vào dòng suối chảy
Chống gậy trúc ngao du miền Giang Bắc
Đã không thấy núi Lư hai chục năm rồi

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chín lớp Phù Dung núi ngất trời
Hối theo dòng thác xuống chi đời!
Thu sâu, chim vượn trong lòng ẩn
Đêm hút, thông sam trước mắt phơi
Kệ sách gãy tan thành nấm mục
Cửa nhà nghiêng đổ phó dòng khơi
Lư Sơn hai chục năm xa cách
Giang Bắc nay về chống gậy chơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Chín đợt Phù Dung cao ngất trời,
Hối theo thác xuống khói cao vời.
Chim vượn đến lòng lúc thu muộn,
Hàng thông trước mắt suốt đêm phơi,
Kệ sách đã hư thành nấm mục,
Cánh song chắc ngả xuống khe trôi.
Một cây gậy trúc chơi Giang Bắc,
Hai chục năm xa núi cũ rồi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trùng điệp Phù Dung cao ngất trời
Hối theo thác xuống chỗ sương rơi
Cuối thu chim vượn vào tâm khảm
Đêm chỉ thấy toàn tùng bách thôi
Kệ sách đã hư nay chắc mục
Cửa xây gần suối hẳn trôi rồi
Một mình chống gậy đi Giang Bắc
Hai chục năm chưa Lư ghé chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời