Cô Ôn-ga tội nghiệp
Để kính đâu không biết
Thế là tìm khắp nhà
Tìm mãi mà không ra.

Cô lục tìm dưới gối,
Dưới chăn, trong góc tối
Trong chạn bát, gầm bàn,
Tìm cả ngoài lan can.

Tìm không sót một chỗ
Tìm cả trong ổ chó.
Thật kì lạ điều này -
Kính không cánh mà bay.

Mệt, buồn đến suýt khóc,
Cô Ôn-ga thở dốc
Ngồi nghỉ bên chiếc gương
Kê ngay sát đầu giường.

Rồi thở dài lúc ấy
Nhìn gương, cô chợt thấy
Chiếc kính ngay trên đầu -
Thế mà tìm đâu đâu!

Đó là chuyện có thật
Về chiếc gương thần kì,
Nhờ nó mà kính mất
Lại tìm thấy nhiều khi.