Những đám mây trắng lại về
Lang thang trên nền trời tháng tám
Bầy vành khuyên nép trong vòm cây xanh trốn nắng
Ríu rít lời tâm giao...

Tháng tám sắp qua rồi, mùa thu ở nơi đâu?
Huế vẫn oi nồng với hạ
Nắng cứ rực vàng, óng ả
Chiều tắt ngấm hoàng hôn...

Cánh sen tàn, ngó ý vẫn còn vương
Nhắc một mùa thơm vừa lặn vào quá khứ
Ở nơi nào hồn xưa tìm đến ngự?
Âm thầm nuôi mộng trùng lai...

Phượng sắp tàn, ta gửi nhớ cho ai?
Mùa hoa đỏ mang theo nhiều tiếc nuối
Nước dòng Hương đưa chiều đi vời vợi
Mái chèo khua, vỡ nát ánh mặt trời...


23/8/2016