Cánh én mỏng manh theo gió ấm
Mây ngang trời thơm tóc em bay
Ta giũ áo đầu con nước chậm
Nhớ ngày xưa qua bến sông này

Bàn chân cát bước dài theo sóng
Đã phôi pha mầu nhiệm cuộc đời
Môi ngậm hạt tình yêu mà sống
Thương một người đi phía mưa rơi

Đêm thức đợi cánh mai vàng nở
Chút phấn hương tinh khiết đầu mùa
Người nửa khuya xốn xang nỗi nhớ
Như ai về gọi lúc giao thừa

Gởi cánh én đầu xuân trở lại
Chở thời gian xanh biếc ngàn trùng
Ta ngồi đợi bên đường mê mải
Nhớ một thời xa đến cõi không.


Nguồn: Kiến thức ngày nay, số xuân Tân Tỵ 2001