春盡日遊後湖贈劉起居(劉時方燒藥)

今朝湖上送春歸,
萬頃澄波照白髭。
笑折殘花勸君酒,
金丹成熟是何時。

 

Xuân tận nhật du hậu hồ tặng Lưu Khởi Cư (Lưu thời phương thiêu dược)

Kim triêu hồ thượng tống xuân quy,
Vạn khoảnh trừng ba chiếu bạch tì.
Tiếu chiết tàn hoa khuyến quân tửu,
Kim đan thành thục thị hà thì.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tiễn xuân trên mặt nước hồ
Hàng râu mép trắng chiếu vào sóng trong
Hái hoa tàn chuốc rượu anh
Đến khi nào mới nấu thành kim đan

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Tiễn xuân, nắng sớm trải lòng hồ,
Nước lặng in hàng ria trắng phơ.
Cười hái hoa tàn mời rượu bạn,
Kim đan còn luyện đến bao giờ.


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời