28/09/2022 08:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân tận nhật du hậu hồ tặng Lưu Khởi Cư (Lưu thời phương thiêu dược)
春盡日遊後湖贈劉起居(劉時方燒藥)

Tác giả: Từ Huyễn - 徐鉉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 18:13

 

Nguyên tác

今朝湖上送春歸,
萬頃澄波照白髭。
笑折殘花勸君酒,
金丹成熟是何時。

Phiên âm

Kim triêu hồ thượng tống xuân quy,
Vạn khoảnh trừng ba chiếu bạch tì.
Tiếu chiết tàn hoa khuyến quân tửu,
Kim đan thành thục thị hà thì.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tiễn xuân trên mặt nước hồ
Hàng râu mép trắng chiếu vào sóng trong
Hái hoa tàn chuốc rượu anh
Đến khi nào mới nấu thành kim đan

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Huyễn » Xuân tận nhật du hậu hồ tặng Lưu Khởi Cư (Lưu thời phương thiêu dược)